x تبلیغات
بیلبوردهای تبلیغاتی

رسانه های و بیلبوردهای تبلیغاتی

 

همچنین محتوا می­تواند در فضاهای گوناگون ارائه شود، در فضای وب مطرح شود شما میتوانید محتوا را در وب مشاهده کنید و صفحات مختلف محتوا را از یک رادیو بشنوید و در یک قالب پیام بازرگانی از رادیو پخش شود بیلبورد تبلیغاتی در مسیر استادیوم تبریز

 یا در یک مجله بتوانید مطالبی را مطالعه بکنید یا هر جای دیگری. اطلاعات مفید: رسانههای اجتماعی در حال جوشوخروش از طریق محتوا هستند و این پویایی است که کاربران آنها را خلق و به اشتراک میگذارند. تأثیرات تبلیغ دهانبهدهان بر قضاوت مصرفکنندگان و قصد خرید آنها، موجب شده محققان در سالیان تبلیغات اخیر توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند و به مطالعة جنبههای گوناگون و عوامل مؤثر بر آن بپردازند. هدف اصلی این پژوهش، مدلسازی عوامل مؤثر بر تبلیغات دهانبهدهان در مجموعههای ورزشی-تفریحی است. یکی از شیوههایی که از دیرباز رایج بوده و تأثیر بسزایی بر تصمیمات خریدار دارد، تبلیغات دهانبهدهان است. صمدی تیراندازی، ر.، احمدی، ر.، تیزرو، ع.، محمدی پور، س.، 1392. شناسایی عوامل موثر بر استقبال شرکت های تجاری از بیلبوردهای تبلیغاتی برون شهری استان هرمزگان (مطالعه موردی: شرکت های تبلیغاتی). اجاره بیلبورد تبلیغاتی در مسیر استادیوم یادگار امام

 

اجاره بیلبوردهای تبلیغاتی قیمت های بالایی دارد، پس حتماً قبل از اجاره بیلبورد تبلیغاتی، عکس های مناسب و با کیفیتی تهیه کنید. پژوهش با هدف بررسی تأثیر قالب بندیهای تخفیف و مکان نمایش بر میزان توجه افراد به قیمت در محیط فروش شبکههای اجتماعی صورت پذیرفته است. این پژوهش به منظور ارائه بینشی جدید در مورد چگونگی درک و توجه مصرفکنندگان به قیمتها و مسائل قیمتگذاری گردشگران انجام گرفته است. همچنین مکان نمایش قیمت در بالای تصاویر سمت چپ نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. متغیرهای تحقیق زمان اولین خیرهشدگی و تعداد دفعات خیرهشدگی به قیمت و مدت زمان بازدید و تعداد دفعات بازدید از ناحیه مورد توجه میباشند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که قالببندی تخفیف بر تعداد دفعات خیرهشدگی، مدت زمان بازدید تبلیغات و تعداد دفعات بازدید از قیمت تأثیرگذار بوده، و ارائه تخفیف با قالب نقدی و هدیه توجه بیشتری در مخاطب برانگیخته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یازده نمونة تبلیغ رادیویی حاکی از آن است که در طراحیِ متونِ چند لایهایِ تبلیغات رادیویی، لایههای مختلفی که خاص این رسانه شنیداری است، یعنی لایههای گفتار، موسیقی و صداهای محیطی برای درک و نیز ترغیب شنونده به خرید کالاها یا استفاده از خدمات، بهکار گرفته میشوند و نیز ترفندهای گفتمانی و نقش ترغیبی زبان در این میان نقشی اساسی ایفا میکنند شرکت های تبلیغاتی در مسیر استادیوم تبریز

 

 

مقالة حاضر در مورد بررسی کارکرد نشانههای صوتی و ترفندهای گفتمانی در متون تبلیغات بازرگانی رادیویی است. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قرار میدهند را بهصورت گسترده، در پیجهای اینستاگرام تبلیغ میکنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی، به بررسی خصوصیات طنز و روش های ارائه آن در تبلیغات می پردازد و با تنظیم پرسش نامه میزان محبوبیت و موفقیت این گونه تبلیغات را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی و مطالعه تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر پذیرش بانکداری سیار با در نظر گرفتن مشارکت مصرف کننده با استناد به مدل مفهومی تعدیل شده ی شانکارا و همکاران (2020) است. پیام این تبلیغ به شدت واضح و آشکار است! در طول پژوهش سعی بر آن است مجری تبلیغات محیطی در مسیر استادیوم یادگار امام

 با تکیه بر نظریات فلاسفه و نظریه پردازان این حوزه، بر تاثیرگذاری تصاویر طنزگونه در ذهن و ضمیر ناخودآگاه، این مساله ثابت شود که تصاویر طنز گونه ارتباطی نزدیک با مخاطب برقرار کرده و در او کشش لازم را ایجاد می نماید؛ که این خود سبب بروز احساسات بیننده و در نهایت جلب نظر تبلیغات او به پیام می شود. • ایمیل، شماره تلفن همراه و اطلاعات وارد شده در فرم های مربوطه پل ارتباطی آتی دبیرخانه جشنواره با متقاضیان و شرکت کنندگان خواهد بود، لذا در تکمیل اطلاعات دقت فرمائید.منبع:

https://aradholding.com/%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%d9%85-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85/

 

کمپین های تبلیغاتی

 

با پیشرفت فناوری های جدید هر از گاهی شاهد ورود ابزارهای جدید به محیط های تبلیغاتی هستیم که از جمله آنها ورود تلویزیون های بزرگ شهر یا بیلبورد های متحرک در این راستا می باشد. اجاره بیلبورد تبلیغاتی در صوفیان از انواع رویکردهایی هستند که ساخت بیلبوردها با آنها صورت می­گیرد. بیلبوردها به بخش بزرگی از زندگی ما تبدیل شدهاند. می شود به دلیلی که روزانه میلیون ها نفر یا شاید بیشتر، در این شبکه ها شروع به فعالیت می کنند و می توان، کسب و کارها را از این طریق به دیگران معرفی و تبلیغ کرد. دارد. تبلیغات آن آدرس می تواند آدرس یک سایت باشد، یک وبلاگ یا حتی یک صفحه در شبکه ی اجتماعی. در مقابل باد قابلیت ارتجاعی دارد و با وزش باد آسیبی به آن ها وارد نمی شود. کسانی که از بیلبورد استفاده میکنند بر این باورند که بیلبورد از دیگر رسانههای تبلیغاتی ارجحیت دارد و هیچ یک از رسانهها نمیتوانند جایگزین آن باشند و اینکه اگر روزی نتوانند با این رسانه تبلیغ کنند فروش خود را از دست میدهند. به پیشنهاد معاون محترم وزارت ورزش مقرر گردید پس از صدور و اخذ مصوبه هیات رییسه توسط جناب آقای بهاروند و با اعتمادسازی در خصوص پرداخت حقوق سازمان لیگ، مجوز تبلیغات محیطی از سوی سازمان لیگ برای باشگاه استقلال صادر شودشرکت های تبلیغاتی صوفیان

 

بیلبورد و تاثیر مستقیم آن بر درآمد و بقای کسب و کارها

مطابق آمار، حدود سه چهارم شهروندان آمریکایی، محصول یا خدمتی را که در بیلبورد تبلیغ شده بود به خاطر سپرده بودند. این معاونت با رویکرد حسن اجرای فعالیت های تبلیغاتی و فرهنگی در سطح شهر و مبتنی بر اهداف شهرداری شکل گرفت. نتایج تحقیـق آنان نشـان داد که ابزار تبلیغاتی استفاده شـده  تبلیغات در اصفهـان برای جذب گردشـگران بین المللی تأثیرگذار نبـوده اسـت و میتـوان از ٥ روش کتـاب راهنمـا، تبلیغـات اینترنتی ، تلویزیون ، بروشـور و روزنامه اسـتفاده کرد کـه میـزان تأثیـر این ابـزار برای مناطق ، جنسـیت ها، سـنین و تحصیلات مختلف متفاوت اسـت . یکی از پودرهای شوینده در دنیا برای تبلیغ قدرت محصولات خود از طراحی بیلبورد خاصی استفاده کرد. ما این مساله را به دو حوزه تقسیم بندی میکنیم، یکی حوزه کودک و یکی حوزه عمومی. با توجه به تعداد مسافران و رانندگان، این رسانه تبلیغاتی در جلب توجه مخاطبان هدف موثر است. در راستای تبلیغات محیطی و رسانه ای ابعد استرابورد جهت سفارش طراحی و چاپ بنری با طول 4 و عرض 3 متر می باشد پس از چاپ آن را بر روی استرابورد نصب کرده و در ارتفاع 6.5 متری از سطح زمین در معرض نمایش قرار خواهد گرفتمجری تبلیغات محیطی در صوفیان

اگر دو تابلو با اندازه یکسان یکی در ارتفاع ۲ متری و دیگری در ارتفاع۱۰ متری نصب گردد ، واضح است که تابلو با ارتفاع بلندتر کوچکتر دیده میشود. شما نه به این موضوع فکر کرده بودید و نه به دنبال چنین محصولی بودهاید اما حالا شد یکی از دغدغههای شما. اما قبل از هر اقدام بهتر است مشخص کنید که چه چیزی را میخواهید در معرض دید عموم مردم قرار دهید؟ به این ترتیب اگر به دنبال جذب مخاطبین متنوعتری هستید بهتر است چنین بیلبوردهایی را برای تبلیغات انتخاب نکنید، اما اگر افراد حاضر در این منطقه، در فهرست مشتریان هدفِ شما قرار دارند، این بیلبورد میتواند پیام تبلیغاتی شما را به بهترین نحو در معرض دید این افراد قرار دهد. قبل از اجاره تابلو تبلیغاتی و یا در واقع اجاره بیلبورد تبلیغاتی باید مباحث اصلی را در خصوص طراحی بیلبورد تبلیغاتی  تبلیغات در صوفیان

 دانست ضمن این که موارد دیگری از جمله پیداکردن بیلبوردهای تبلیغاتی ارزان و یا ترفندهای مهم اجاره بیلبورد های تبلیغاتی را باید دانست در این مطلب قبل از اینکه وارد بحث اجاره تبلیغات بیلبوردهای تبلیغاتی و یا ترفندهای آنها شویم این موضوع را بدانیم که امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست که گسترش نام کسب و کارها و اشاعه پیام های مختلف از جانب کسب و کارها تاثیر مستقیمی بر درآمد و بقای کسب و کارها دارد.منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86/

 

تبلیغات خارج از خانه در دوران رکود

 

صرف نظر از این که آیا ما به سمت رکود پولی دیگری حرکت می کنیم، تبلیغات در آذرشهر  مبهم است. موقعیت‌های مداوم می‌توانند به ما در ارزیابی نزدیک شدن به یک آرامش تجاری کمک کنند. به دلیل این آسیب‌پذیری، سازمان‌های متعددی در مناطق خاص شروع به کاهش خواهند کرد. این جذابیت ممکن است خود را برای کاهش برنامه مخارج عمومی شما معرفی کند. به طور کلی انتظار می رود یکی از مناطق اصلی تریم شود. همانطور که نتیجه می گیرید که چه چیزی باقی می ماند و می رود، ارزش تبلیغات خارج از خانه (OOH) را تخفیف ندهید. تبلیغات
 
جایی که OOH عمومی بازدید می کند
 
در هر صورت، زمانی که اقتصاد دچار رکود می شود، افراد هنوز در حال حرکت هستند. رفتن به محل کار، یا ضربه زدن به آسفالت برای به دست آوردن خط جدیدی از کار، در صورت توانایی، افراد در سراسر شهر هستند. این بدان معناست که با گشودگی به ترویج OOH ادامه داد. همانطور که عموم مردم ما از همه گیری کووید بهبود می یابند، افراد به برنامه های روزانه خود باز خواهند گشت. وسایل نقلیه در هر صورت با تابلوهای تبلیغاتی حرکت خواهند کرد. حومه شهرها در هر صورت به وسایل حمل و نقل عمومی خواهند رفت و تبلیغات را در حین حرکت مشاهده می کنند. کاهش ارزش دلار به معنای باز بودن کمتر برای این بخش ساده ازدحام است. شرکت های تبلیغاتی در آذرشهر
 
 
از آنجایی که سازمان های مختلف تبلیغ OOH خود را رد می کنند، انتخاب شما برای بالا نگه داشتن بیلبوردها می تواند به تصویر شما کمک کند. به دست آوردن کشش محکم در مناطق با ترافیک بالا به شما کمک می کند تا کیفیت قابل توجهی کسب کنید. ادامه با صراحت می تواند به انتقال سازمان شما به موقعیت برتر در میان رقبا کمک کند. این امر می تواند باعث افزایش بخشی از صنعت کلی و مزایای گسترده شود.
 
حفظ نیرو
 
آنچه در مورد بیلبوردها و سایر تبلیغات خارج از منزل ضروری است، ظرفیت آن برای یادداشت برداری است. همانطور که توسط یک مطالعه نیلسن در سال 2019 نشان داده شد، 81٪ از بزرگسالان مورد مطالعه یک بیلبورد را در یک ماه انفرادی دیدند. 55 درصد یک بیلبورد کامپیوتری دیدند. آنها فقط نگاهی گذرا به همه چیز در نظر نمی گیرند. هشت و پنج درصد از کسانی که یک بیلبورد را دیدند، پیام تبلیغاتی آن را دیدند. این اعداد زمانی که به تمایل منظم افراد نسبت به تبلیغات فکر می کنید بسیار بزرگ هستند. فرد عادی به نظر می رسد گذشته یا از تبلیغات آنلاین کلیک می کند. آنها سریع به جلو می روند یا از تبلیغات تلویزیونی دور می شوند یا تلویزیون را خاموش می کنند. بیلبوردها به سختی قابل توجه نیستند، به همین دلیل است که بدون توجه به شرایط اقتصادی، از تبلیغات دلار استفاده مناسبی می کنند. مجری تبلیغات محیطی در آذرشهر
 
 
صفر کردن در مسافت طولانی
 
این تکنیک با به صفر رساندن تأثیر تلاش‌های تبلیغی شما مرتبط است. بیشتر سازمان‌ها تلاش‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را به نمایش می‌گذارند تا هر نقطه از بازار را ملزم کنند. رکود به ندرت طولانی مدت است. در حالی که به نظر می رسد یک مسئله طولانی است، اما باید فقط برنامه های لحظه ای را تحت تأثیر قرار دهد. همراهی با برنامه های تبلیغاتی طولانی مدت می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری به شما خدمت کند. بیلبوردها به طور مداوم بخشی پربار از تکنیک های طولانی مدت بوده اند، بنابراین بهتر است آنها را از دست ندهید. تبلیغات
 
چگونه تبلیغات OOH به تصویر شما کمک می کند
 
استفاده از تبلیغات OOH در فصول آسیب‌پذیری مالی به شما یک راه ایده‌آل برای تعامل با جمعیت می‌دهد. نقاط مشکل عادی را هدف قرار دهید و پیام خود را تغییر دهید. OOH عمومی فضاهای تبلیغاتی دیده شده در اطراف را می دهد که می توانید برای پیام استفاده کنید. درستی کسب و کار خود را نشان دهید همانطور که به کسانی که بیشترین ضربه را می بینند کمک کنید. از بیلبوردها و بنرها برای پیشبرد معاملات، پیشنهادات استثنایی و انگیزه های ارزش گذرا استفاده کنید. یک ماموریت طراحی شده برای محیط مالی فعلی. در این موقعیت‌های دردسرساز برای منطقه محلی حضور داشته باشید. نیروهای انگیزشی مانند بدون بهره مالی، کوپن یا پیشنهادات فوق العاده را به پیش ببرید. هنگامی که اقتصاد شروع به بازگشت به حالت کمانه کرد، به روش معمول ترویج OOH خود بازگردید. هرگز فضای قابل توجه را از دست ندهید.
 
چرا OOH حتی در شرایط رکود معقول است
 
علیرغم این واقعیت که برنامه های مالی در طول دوره رکود سخت می شوند، هزینه تبلیغات خارج از خانه اغلب کاهش می یابد. همانطور که سازمان ها برنامه های مالی ترویجی خود را کاهش می دهند، سهام بیشتری باز می شود. این باعث می شود بخش تجاری با سرعت در حال حرکت باشد. سازمان هایی که امیدوارند با کیفیت خود در بیلبوردها و بنرها پیش بروند، برنده می شوند. این در مورد تبلیغات اینترنتی و تلویزیونی دقیق نیست. این نرخ ها، در طول رکود، می توانند افزایش یابند. برای حفظ صمیمیت برنامه مخارج با توجه به تبلیغات، انواع تبلیغاتی را که بیشترین هزینه را به همراه خواهد داشت کاهش دهید. این یک حرکت مشتاقانه است که به شما امکان می دهد باز بودن را گسترش دهید. تبلیغات
 
آنجا بمان
 
تاریخ نشان داده است که همگام شدن با یا در هر صورت، اضافه کردن مقداری اضافی به برنامه مالی پیشبردی خود در طول رکود می تواند به نگرانی اصلی شما کمک کند. با گشاده رویی به جمعیت خود ادامه دهید، می تواند به شما اجازه دهد در هر شرایطی، در یک اقتصاد آسیب پذیرتر، معاملات را گسترش دهید و بخشی از کیک را بدست آورید. برای مطالعه اینکه چگونه تبلیغات خارج از خانه می تواند به کسب و کار شما کمک کند، با رسانه Outdoor Effortless تماس بگیرید. ما آماده‌ایم تا برنامه‌ریزی را با شما در مورد ماهرترین روش برای اطلاع‌رسانی مناسب در طول انجام دهیم

تبلیغات محیطی موثر

 

پرداختن به این واقعیت جدید می تواند یک فرصت عالی باشد. پیکاپ کناری، مانند سایر محصولات ، سریعتر از فروشهای معمولی در فروشگاه نیست. تبلیغات در جاده فیروزکوه

فروشارانی که این مسیر را طی می کنند، هر دلیلی که برای این کار داشته باشند، در وسایل نقلیه خود می نشینند و منتظر می مانند. هستقرار نمایشگرهای بزرگتر که از قسمت بزرگتری از پارکینگ قابل مشاهده هستند، یا چندین نمایشگر کوچکتر  که در سراسر یک پارکینگ توزیع شده اند، می تواند برای دستیابی به این مخاطبان ارزشمند باشد در حالی که آنها کار دیگری ندارند. تبلیغات

نمونه ای از یک صفحه نمایش دیجیتال بزرگ را نشان می دهد که ممکن هست از یک پارکینگ قابل مشاهده باشد

صفحه‌نمایش‌هایی مانند این که در پمپ بنزین‌های  به کار می‌رود می‌تواند به دسترسی فروشاران در پارکینگ‌ها کمک کند

و برای شانس بهتر جلب توجه این افراد، صاحبان رسانه باید اطمینان حاصل کنند که پلتفرم  انتخابی آنها توانایی نمایش محتوا و پیام‌های در حال تغییر را ارائه می‌دهد. این به تبلیغ‌کنندگان اجازه می‌دهد تا خلاقیت‌های مختلفی را بر اساس محرک‌های خارجی، مانند آب‌وهوا ارائه کنند. همچنین می‌تواند به تبلیغات اجازه دهد تا اطلاعات لحظه‌ای مورد علاقه - ترافیک، آب و هوا، اخبار و غیره را در کنار تبلیغات نمایش دهد.تبلیغات

پخش این نوع محتوای پویا در اطراف منطقه پیک آپ به صفحه نمایش ها کمک می کند پیام هایی را ارائه دهند که نیازها و علایق مصرف کنندگان را بهتر برآورده کند. این امر ارزش را برای خرده‌فروش، مصرف‌کننده و تبلیغ‌کننده به یکباره به حداکثر می‌رساند. مجری تبلیغات محیطی در جاده فیروزکوه

 

تغییر به ارزش برای پول، پیام‌های مرتبط  را به خوبی به همراه دارد

همانطور که ممکن هست از رکود اقتصادی ناشی از همه‌گیری انتظار داشته باشید، مصرف‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌های فروش خود آگاهی ارزشی بیشتری از خود نشان می‌دهند. این امر مستلزم آن هست که برندها تاکتیک‌های خود را تغییر دهند تا ذهنیت فروش متفاوتی داشته باشند، اما همچنین فرصت جالبی را برای رسانه‌ها ارائه می‌کند. صاحبان دارایی های  در محیط های خرده فروشی و اطراف آن.

صاحبان شبکه می توانند از تاسیسات  واقع در و اطراف مراکز فروش، مراکز فروش، و سایر محیط های خرده فروشی برای تبلیغ اقلام فروش، تبلیغات ویژه، و انواع دیگر پیشنهادات مبتنی بر ارزش مرتبط با مشاغل اطراف هستفاده کنند. این یک راه آسان برای ارتباط فروشاران با محصولاتی هست که می‌خواهند با قیمت‌هایی که دوست دارند، و فرصت خوبی برای هستفاده از قدرت متنی  مبتنی بر مکان هست.

نمونه ای از کالاهای تبلیغاتی نمایشگر دیجیتال موجود در محل را نشان می دهد

مثال: ببینید  چگونه برندها را با فروشاران در محل از طریق مرکز فروش  متصل می‌کندتبلیغات

حتی بهتر از آن، قدرت فروش فوری با کمک فروش فراتر از افرادی هست که برای شروع فروش خود وارد فروشگاه ها می شوند. یک نظرسنجی توسط Doddle (از طریق Retail Dive) نشان داد که 85٪ از افرادی که برای دریافت سفارش بر روی خط به یک فروشگاه مراجعه می کنند، در زمان حضور در فروشگاه، فروش بیشتری انجام می دهند.

موفقیت تبلیغات محیطی

 

مخاطبان شما در حوزه کاریتان شرکت های تبلیغاتی زرقان

بسیاری از شبکه‌های با ارائه ‌دهندگان داده‌ های تلفن همراه یکپارچه می‌شوند تا دیدی تاریخی از جمعیت‌ شناسی مخاطبان و حرکت در اطراف نمایشگرها یشان داشته باشند. می‌توانید از این داده‌ها برای کمک به تصمیم ‌گیری بهترین صفحه ‌نمایش برای کمپین شما هستفاده کنید. تبلیغات

اما برای یک لایه اضافی از زمینه، برخی از نگاهی بی ‌درنگ به افرادی که در حال حاضر در آن منطقه هستند، ارائه می‌دهند. این کار را می‌توان با حسگرهای دوربین انجام داد که مواردی مانند جمعیت‌شناسی مخاطب، زمان اقامت، تعامل و موارد دیگر را تشخیص می‌دهند.

در صورت وجود شرایط مناسب، می توان از داده ها برای راه اندازی کمپین شما هستفاده کرد. برای مثال، یک شرکت ریش تراش ممکن هست بخواهد فقط زمانی کمپین خود را اجرا کند که درصد بیشتری از مردان در آن منطقه باشند. شرکت تبلیغاتی در زرقان

 

تاریخ و زمان تبلیغات

این یک روش نسبتاً ساده هست، اما هستفاده از زمان روز یا روز هفته می تواند به طور قابل توجهی کمپین شما را بهبود بخشد. به جای اینکه کمپین خود را همیشه اجرا کنید، می توانید تنها لحظات مرتبط با مخاطبان و کسب و کار خود را انتخاب کنید.

همچنین می توانید بسته به زمان خلاقیت های مختلفی را آماده داشته باشید. برای مثال، یک رستوران می‌تواند برای صبحانه از ساعت 6 صبح تا 11 صبح، یک تبلیغ ناهار در ظهر، و یک نوشیدنی ویژه بعد از کار را در ساعت 4 بعد از ظهر نمایش دهد.

جهان تبلیغات

با نگاهی به رویدادهای جاری جهان، می توانید حس انسانی را به کمپین های خود اضافه کنید. این محرک‌ها می‌تواند تقریباً هر چیزی باشد که می‌تواند توسط یک فید داده در زمان واقعی ارائه شود، مانند آب و هوا، قیمت سهام، امتیازات ورزشی، برنامه‌های قطار و موارد دیگر! مجری تبلیغات در زرقان

 

برای مثال، کمپبل ها از آب و هوای پایین تر از دمای معین برای راه اندازی کمپین سوپ داغ خود هستفاده کردند. موجودی را زمانی که سطح گرده در مناطق جغرافیایی خاص افزایش یافت، فروشاری کرد.

زمینه تبلیغاتی شما

در حالی که بخش قبلی به رویدادهای خارجی نگاه می‌کرد، می‌توانید از رویدادهای داخلی نیز برای راه‌اندازی کمپین خود هستفاده کنید، زیرا برخی از توانایی وارد کردن داده‌های منحصربه‌فرد خود را به شما ارائه می‌دهند. این می تواند نه تنها برای ارائه تجربه بهتر به مخاطبان شما هستفاده شود، بلکه می تواند برای بهینه سازی هزینه کمپین شما نیز هستفاده شود. تبلیغات

برای مثال، نام تجاری سوپرمارکت ، از میزان فروش، داده‌های فروش فروشگاه و در دسترس بودن موجودی انبار برای تازه‌سازی و بهینه‌سازی خلاقیت خود در فضای باز هستفاده کرده هست.

همه تبلیغات خود را کنار هم بگذار 

عملاً هیچ محدودیتی برای انواع داده هایی که می توان از آنها برای راه اندازی محتوا هستفاده کرد وجود ندارد. با همپوشانی چند تریگر، می‌توان با هدف‌ گیری خود به روش‌هایی که تا کنون امکان‌ پذیر نبود، دانه‌ بندی شد. یک یا چند مورد از این محرک‌ های داده می‌توانند جرقه‌ ای برای تبلیغات خلاقانه و جذاب ایجاد کنند که نه تنها به تنهایی موفق می‌شوند، بلکه به افزایش عملکرد کمپین‌ های گسترده ‌تر همه ‌کاناله شما نیز کمک می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ‌ای، سری ویدیوهای آموزشی کوتاه برنامه‌ نویسی را بررسی کنید و سپس دانش تازه کسب‌ شده خود را با برنامه رایگان گواهینامه برنامه‌ نویسی آزمایش کنید.

کمپین ماه فوریه به شرکتی می رسد که برای اولین بار در بیلبورد قرار می گیرد، به طور موثر انجام می شود. آموزش و پرورش مسئولیت بازگشایی کشور را بر عهده دارد، و بنابراین هرگز زمان بهتری برای هدف قرار دادن والدین و دانش آموزانی که برای بازگشت به مدرسه آماده می شوند، نبوده هست.

چرا بیلبوردها برای مدت طولانی زنده مانده اند؟

 

بیلبوردها بخشی از مناظر هر شهر یا شهرک هستند. شرکت های تبلیغاتی دروازه قرآن آنها تکامل یافته اند و با تغییرات پیشرونده در فناوری و زیرساخت های شهر سازگار شده اند. آنها برای نمایش همه ابزارها، محصولات و خدمات جدیدی که در بیش از 100 سال گذشته تغییر و نوآوری را برای بشر به ارمغان آورده اند، استفاده می شوند. در زمان کنونی، برخی از بیلبوردها از فناوری دیجیتال برای نمایش صفحات متحرک استفاده کرده اند. این صفحه نمایش های دیجیتال به مکان های دیدنی و توریستی در شهرهای خاصی مانند میدان تایمز نیویورک و سیرک پیکادیلی در لندن تبدیل شده اند.تبلیغات

بیلبوردها به انواع مکان‌های جدید اضافه شده‌اند تا تقاضای فزاینده کسب‌وکارهای بیشتری را که به دنبال تبلیغات هستند، برآورده کند. تابلوهای تبلیغاتی در کنار اتوبوس‌های مدرن، در ایستگاه‌های مترو، ایستگاه‌های اتوبوس… و این فهرست ادامه دارد! حتی با تکامل تبلیغات دیجیتال، بیلبوردها همچنان قوی هستند، در حال تکامل و تطبیق با زمان هستند. مجری تبلیغات محیطی دروازه قرآن

برنده کمپین ماه ما Fenster Glazing است! آنها نشان دادند که پیام‌های ساده که با حروف درشت نمایش داده می‌شوند به طور موثر چشم مشتریان شما را جلب می‌کنند. این بیلبورد با پیام کوتاه و شیرین خود (و کمی طنز) توجه بسیاری را در قلب میلتون کینز به خود جلب کرده است. بنابراین، چه چیزی در این بیلبورد وجود دارد که آن را متمایز می کند؟

موقعیت مکانی – این بیلبورد که در مرکز میلتون کینز قرار دارد، حداقل 600000 بازدید در هفته دارد! ناگفته نماند که تابستان فصل نوسازی خانه است و میلتون کینز خانه های زیادی دارد که پر از مشتریان بالقوه است که به دنبال استفاده از خدمات آنها هستند. ترکیبی از بهنگام بودن و موقعیت مکانی ایده آل ثابت می کند که برای مشاغل بسیار تأثیرگذار است.

متن ساده - متن روی این بیلبورد واضح و مستقیم است. رنگ فونت پررنگ و دو رنگ، خواندن آن را آسان کرده و توجه بینندگان را به خود جلب می کند. تضاد بین مشکی و سبز روشن ملایم و خوشایند چشم است، در حالی که به طور ظریف تیتر مهم و خط خنده دار پانچ را برجسته می کند.

تصویرسازی قوی – عکس پنجره باز در کنار بیلبورد به وضوح نشان می دهد که فنستر گلیزینگ در نصب و نگهداری پنجره تخصص دارد. این تصویر یک غروب زیبا و بهشتی را نشان می‌دهد که به بینندگان احساس آرامش و آرامش می‌دهد و در عین حال یادآوری ملایمی است که زمان آن است که پنجره‌هایشان را برای غروب‌های تابستانی زیبای پیش رو زیبا کنند... و فنستر برای کمک کردن در دسترس است! تبلیغات

تخمین زده می شود که هر فرد به طور متوسط ​​روزانه در معرض 6000 تا 10000 آگهی قرار گیرد. این مقدار خیره کننده است! بنابراین چگونه می‌توانید تبلیغ بیلبورد خود را برای مشتریان خود متمایز کنید و در میان سر و صدای تبلیغاتی نفوذ کنید؟ با سرمایه گذاری در یک بیلبورد جهت دار، مشتریان را از درب عبور دهید!

بیلبورد جهت دار چیست؟

بیلبوردهای جهت دار عموماً بزرگ، پررنگ و ساده هستند. هدف آنها این است که مشتریان را مستقیماً به سمت کسب و کار شما هدایت کنند، از جمله برخی از مسیرها، مانند یک فلش، دستورالعمل های گام به گام، یا اندازه گیری مشخصی از فاصله. به این تابلوها به عنوان یک نوع ابزار GPS فکر کنید که مشتریان را مستقیماً به شما راهنمایی می کند!

رسانه های تبلیغاتی

 

چگونه از آن زمان رشد کردیم:

ما معتقدیم که داده ها هزار کلمه ارزش دارند، مجری تبلیغات محیطی در مسیر شهربازی رویاها  بنابراین چند مورد را در زیر برای شما گردآوری کرده ایم:

مشتریان ما چه فکر می کنند:

این کمپین در A127 به خوبی پیش رفت، ما یک کمپین 6 ماهه اجرا کردیم و پاسخ خوبی دریافت کردیم. ما همچنین از طرحی که برای ما ایجاد شد و به نمایش درآمد خوشحال بودیم!» - جورج در BondLovis

ما شماره بیلبورد مدیا را از محل بیلبورد دریافت کردیم. از پرس و جو اولیه برای قرار دادن پوستر ما یک روند آرام بود. ما قطعا آنها را به دیگران توصیه می کنیم.» Jewson

`همیشه یک سرویس عالی با نرخ های خوب برای بیلبوردها که به من امکان رزرو چندین سایت را می داد. فیصل طراح گرافیک واقعاً خوب است، همه چیز را مطابق با مشخصات من انجام داد و مطمئن شد که من از طراحی راضی هستم قبل از اینکه با چاپ/پست رو به جلو حرکت کنم. بیلبوردها به طور کلی عملکرد خوبی دارند و از خدمات کلی رسانه های بیلبورد راضی هستند، بنابراین قطعاً توصیه می شود.» گوردف در Skyex

وقتی پیشنهادی خیلی خوب است که نمی توان آن را به اشتراک گذاشت، تبلیغات روی بیلبوردها راه حل است!

کاشی های DIY می دانند که در این دوره عدم اطمینان، هر کمک کوچک تفاوت بزرگی ایجاد می کند. صنعت ساخت و ساز مانند بسیاری دیگر، روزهای سختی را پشت سر می گذارد و Tile DIY کمپین جدیدی را راه اندازی کرده است تا به آنها کمک کند تا در طوفان سوار شوند. در حالی که آنها می توانند در طول قرنطینه 3.0 باز بمانند، آنها تصمیم گرفتند تخفیف های سخاوتمندانه ای را برای کاشی ها و لوازم حمام ارائه دهند و تصمیم گرفتند با تبلیغ اخبار در یک بیلبورد در کرودون، مشتریان خود را مطلع کنند. آراددیتابیس

درباره کاشی DIY

Tiles DIY یک شرکت مستقر در بریتانیا است که طیف گسترده ای از کاشی های با کیفیت بالا را با رقابتی ترین قیمت ها ارائه می دهد. ساخته شده از چینی، سنگ های طبیعی یا با جلوه چوب، کاشی هایی را برای هر خانه، سلیقه و بودجه ای ارائه می دهند. آنها به دلیل خدمات عالی به مشتریان و تیم متخصص خود که همیشه برای ارائه مشاوره آگاهانه در دسترس هستند، مشهور هستند. تبلیغات در مسیر شهربازی رویاها

 

چه چیزی باعث موفقیت کمپین آنها می شود:

قرار دادن "MEGA SALE" در یک موقعیت استراتژیک برای جلب توجه راننده و تشویق آنها به خواندن بیشتر

خواندن سریع و آسان، خوانا برای عابران پیاده و رانندگان خودرو

رنگ های روشن و متضاد که به برجسته کردن مهم ترین اطلاعات کمک می کند

پیام جهت را پاک کنید، با فاصله تا فروشگاه بعدی

تبلیغ سایر نقاط فروش برای افرادی که در مناطق دیگر زندگی می کنند و وب سایت برای کسانی که ترجیح می دهند خرید آنلاین داشته باشند

در حالی که بیشتر نقاط کشور در حال توقف هستند و در انتظار رفع محدودیت‌ها هستند، برخی از شرکت‌ها، چه در حال حاضر باز هستند یا نه، تصمیم گرفته‌اند در این دوره با ادغام تبلیغات بیرونی در استراتژی بازاریابی خود برای سال 2021، کسب‌وکارهای کوچک خود را به سطح بالاتری ببرند.

منبع:

https://aradholding.com/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7/


کمپین های تبلیغاتی

 تبلیغات ترانزیت معمولاً تبلیغاتی است که بر روی هر چیزی که حرکت می کند، اجاره بیلبورد تبلیغاتی در مسیر سالن اجلاس مانند اتوبوس، تبلیغات مترو، کامیون، کامیون های حمل غذا، و تاکسی قرار می گیرد، اما همچنین شامل تبلیغات ثابت و الکترونیکی در ایستگاه ها و سکوهای قطار و اتوبوس است. تبلیغات فرودگاهی که مخاطبان مسافرتی را مخاطب قرار می دهد در این دسته قرار می گیرد. تبلیغات در قطارهای مترو این روزها بسیار محبوب شده است، به ویژه در هند. شهرداری‌ها اغلب این شکل از تبلیغات را می‌پذیرند، زیرا درآمدی برای مقامات شهری و بندری فراهم می‌کند.

مبلمان خیابانی، حمل‌ونقل، و قالب‌های رسانه جایگزین 34 درصد از کل درآمد فضای باز در ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. برخی از این قالب ها درصد بیشتری از تبلیغات ملی نسبت به بیلبوردهای سنتی دارند. شرکت های تبلیغاتی در مسیر سالن اجلاس
دیجیتال خارج از خانه
دیجیتال خارج از خانه (DOOH) به رسانه‌های پویایی اطلاق می‌شود که در شبکه‌های مبتنی بر مکان در مکان‌ها از جمله، اما نه محدود به: کافه‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، بارها، رستوران‌ها، باشگاه‌های سلامت، کالج‌ها، سالن‌ها، پمپ بنزین‌ها، فروشگاه‌های رفاه، توزیع می‌شوند. آرایشگاه ها، فرودگاه ها و فضاهای عمومی. PQ Media DOOH را با دو پلتفرم اصلی تعریف می‌کند، شبکه‌های مبتنی بر مکان دیجیتال (DPN) و بیلبوردهای دیجیتال و تابلوهای تبلیغاتی (DBB). شبکه‌های DOOH معمولاً دارای صفحه‌نمایش‌ها، کیوسک‌ها، جوک‌باکس‌ها و/یا جمبوترون‌های مستقل هستند. رسانه DOOH به صاحبان مکان و تبلیغ‌کنندگان به طور یکسان از این جهت که می‌توانند مشتریان و/یا مخاطبان را درگیر کنند و دامنه و اثربخشی پیام‌های بازاریابی را افزایش دهند، سود می‌برد. به آن علامت دیجیتال نیز می گویند.
در ایالات متحده، صنعت DOOH انتظار می رود در سال 2021 به 3.25 میلیارد دلار رشد کند که نشان دهنده 36٪ از کل هزینه های OOH است.
دلیل اینکه این دسته به سرعت در حال رشد است این است که افراد پرمشغله معمولاً در خانه مشغول هستند و با معرفی و پذیرش دستگاه‌های ضبط ویدیوی دیجیتال (DVR)، فرکانس تماشای تبلیغات تلویزیونی سنتی را کاهش داده است. هر روز تعداد بیشتری از بینندگان تلویزیون از تبلیغات گذشته با دستگاه های DVR خود چشم پوشی می کنند و تبلیغات خارج از خانه را جذاب تر می کند. یک مطالعه تحقیقاتی رسانه ای نیلسن در سال 2009 نشان داد که 91 درصد از دارندگان دستگاه DVR از تبلیغات خودداری می کنند. در نتیجه، تبلیغ‌کنندگان سنتی تلویزیون تشنه یک جایگزین موثر هستند و به نظر می‌رسد تبلیغات دیجیتالی خارج از خانه یکی از راه‌حل‌ها باشد. به نظر می رسد تبلیغات دیجیتال خارج از خانه راهی مقرون به صرفه برای تبلیغ یا بازاریابی هر برند یا محصولی باشد. استفاده از بیلبوردها و نمایشگرها برای تبلیغ برند روشی کم‌هزینه برای تبلیغات نسبت به تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر است. مجری تبلیغات محیطی در مسیر سالن اجلاس
DOOH شامل صفحه نمایش های مستقل، صفحه نمایش روی ساختمان ها، کیوسک ها و رسانه های تعاملی موجود در مکان های عمومی است. در دسترس بودن صفحه‌نمایش‌های LCD ارزان قیمت با پخش‌کننده‌های رسانه داخلی، راه را برای شرکت‌ها برای افزودن پیام‌های ویدئویی تعاملی در نمایشگرهای نقطه خرید (POP) باز کرده است. نمایشگرها به مصرف کنندگان این امکان را می دهند که در لحظه تصمیم گیری در مورد محصول یا خدمات، اطلاعات بیشتری دریافت کنند. رشد صنعت DOOH در سال 2009 رو به افزایش بوده است و تولیدکنندگان POP، تبلیغ‌کنندگان و توسعه‌دهندگان محتوا بیشتر به سمت دیجیتال رفته‌اند. پیشرفت‌های فن‌آوری هزینه‌ها را پایین می‌آورند و تابلوهای دیجیتال ارزان قیمت دسترسی به مصرف‌کنندگان را در مقیاس بزرگ‌تر آسان‌تر می‌کنند.
DOOH در مکان های مختلفی از جمله پمپ بنزین، فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها، سالن های ورزشی و وسایل نقلیه اشتراکی حضور دارد.
به گفته Nielse، با وجود تلویزیون های دیجیتال در پمپ بنزین ها، نزدیک به 52 میلیون مشتری هر ماه از آب و هوا، اخبار ورزشی، شایعات افراد مشهور و تبلیغات با بنزین خود دریافت می کنند.
منبع:

کمپین های تبلیغاتی

 

ما در نهایت تصمیم گرفتیم که این کار را انجام دهیم در حالی که متوجه شدیم یک فرنچایز جوان مک دونالد در حال تلاش برای اجرای یک کمپین تبلیغاتی در فضای باز بر روی یک بنر نصب شده روی نرده است،شرکت های تبلیغاتی ورودی کاوه اما نتوانسته بود میزان تأثیر مورد انتظار را بر تعداد مشتریان جدیدی که دریافت می کنند داشته باشد. از درهای آنها بدون تردید، می‌دانستیم که ارائه مکان‌های هدفمند و با دقت انتخاب شده، مشاوره تخصصی، در عین حال ارائه بسته‌های قیمت مقرون‌به‌صرفه، حرکت بزرگ بعدی برای کمک به شکوفایی صنعت و کمک به کسب‌وکارهایی است که به بیشترین پشتیبانی نیاز دارند.

چگونه از آن زمان رشد کردیم:

ما معتقدیم که داده ها هزار کلمه ارزش دارند، بنابراین چند مورد را در زیر برای شما گردآوری کرده ایم:

مشتریان ما چه فکر می کنند:

 

این کمپین در A127 به خوبی پیش رفت، ما یک کمپین 6 ماهه اجرا کردیم و پاسخ خوبی دریافت کردیم. ما همچنین از طرحی که برای ما ایجاد شد و به نمایش درآمد خوشحال بودیم!» - جورج در BondLovis

ما شماره بیلبورد مدیا را از محل بیلبورد دریافت کردیم. از پرس و جو اولیه برای قرار دادن پوستر ما یک روند آرام بود. ما قطعا آنها را به دیگران توصیه می کنیم.» Jewson

`همیشه یک سرویس عالی با نرخ های خوب برای بیلبوردها که به من امکان رزرو چندین سایت را می داد. فیصل طراح گرافیک واقعاً خوب است، همه چیز را مطابق با مشخصات من انجام داد و مطمئن شد که من از طراحی راضی هستم قبل از اینکه با چاپ/پست رو به جلو حرکت کنم. بیلبوردها به طور کلی عملکرد خوبی دارند و از خدمات کلی رسانه های بیلبورد راضی هستند، بنابراین قطعاً توصیه می شود.» گوردف در Skyex

وقتی پیشنهادی خیلی خوب است که نمی توان آن را به اشتراک گذاشت، تبلیغات روی بیلبوردها راه حل است! مجری تبلیغات محیطی ورودی کاوه

کاشی های DIY می دانند که در این دوره عدم اطمینان، هر کمک کوچک تفاوت بزرگی ایجاد می کند. صنعت ساخت و ساز مانند بسیاری دیگر، روزهای سختی را پشت سر می گذارد و Tile DIY کمپین جدیدی را راه اندازی کرده است تا به آنها کمک کند تا در طوفان سوار شوند. در حالی که آنها می توانند در طول قرنطینه 3.0 باز بمانند، آنها تصمیم گرفتند تخفیف های سخاوتمندانه ای را برای کاشی ها و لوازم حمام ارائه دهند و تصمیم گرفتند با تبلیغ اخبار در یک بیلبورد در کرودون، مشتریان خود را مطلع کنند.

درباره کاشی DIY

Tiles DIY یک شرکت مستقر در بریتانیا است که طیف گسترده ای از کاشی های با کیفیت بالا را با رقابتی ترین قیمت ها ارائه می دهد. ساخته شده از چینی، سنگ های طبیعی یا با جلوه چوب، کاشی هایی را برای هر خانه، سلیقه و بودجه ای ارائه می دهند. آنها به دلیل خدمات عالی به مشتریان و تیم متخصص خود که همیشه برای ارائه مشاوره آگاهانه در دسترس هستند، مشهور هستند. آراددیتابیس

چه چیزی باعث موفقیت کمپین آنها می شود:

قرار دادن "MEGA SALE" در یک موقعیت استراتژیک برای جلب توجه راننده و تشویق آنها به خواندن بیشتر

خواندن سریع و آسان، خوانا برای عابران پیاده و رانندگان خودرو

رنگ های روشن و متضاد که به برجسته کردن مهم ترین اطلاعات کمک می کند

پیام جهت را پاک کنید، با فاصله تا فروشگاه بعدی

تبلیغ سایر نقاط فروش برای افرادی که در مناطق دیگر زندگی می کنند و وب سایت برای کسانی که ترجیح می دهند خرید آنلاین داشته باشند

در حالی که بیشتر نقاط کشور در حال توقف هستند و در انتظار رفع محدودیت‌ها هستند، برخی از شرکت‌ها، چه در حال حاضر باز هستند یا نه، تصمیم گرفته‌اند در این دوره با ادغام تبلیغات بیرونی در استراتژی بازاریابی خود برای سال 2021، کسب‌وکارهای کوچک خود را به سطح بالاتری ببرند.

منبع

 

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%87/


انتخاب برند از طریق تبلیغات محیطی

 به ناشران هارپر کالینز برای انتخاب به عنوان برنده کمپین ماه آگوست تبریک می گوییم! هدف کمپین بازاریابی آنها ترویج عرضه کتاب جدید کمدین راب بکت با عنوان یک  مجری تبلیغات محیطی خیابان ولیعصر قانون طبقاتی: زندگی به عنوان یک مرد طبقه کارگر در جهان طبقه متوسط ​​بود. ما این بیلبورد را به عنوان برنده خود انتخاب کردیم، زیرا تبلیغات آنها به قدری چشمگیر و زیبا طراحی شده بود که آن را یک "قانون کلاس" واقعی در نظر گرفتیم!

نه تنها طراحی آگهی به خوبی انجام شده بود، بلکه یک چراغ چراغ قدیمی به طور طعنه آمیزی و غیرمنتظره در کمپین تبلیغاتی ظاهر شد که آن را به یاد ماندنی تر کرد! راب بکت با انتشار یک ویدیوی خنده دار واکنش خود را نسبت به پوشاندن صورتش توسط تیر چراغ برق، در اینستاگرام سر و صدا به پا کرد. برای لامپ متاسفم، راب، همیشه آنجا بوده است! شرکت های تبلیغاتی خیابان ولیعصر
 
این بیلبورد و ستون لامپ، لحظه شهرت خود را در رسانه های اجتماعی داشتند، زیرا ویدیوی اینستاگرام راب تا کنون بیش از 100000 بازدید به دست آورده است! و در نتیجه پست های او در شبکه های اجتماعی، مردم به کنت رفته اند تا خودشان بیلبورد معروف را پیدا کنند و جلوی آن سلفی های خنده دار بگیرند. به طور کلی، این کمپین با موفقیت یک سر و صدای آنلاین عفونی و طنزآمیز ایجاد کرده است. این نشان داده است که یک تبلیغ با طراحی چشمگیر در یک بیلبورد مورد توجه قرار می گیرد، حتی اگر یک تیر چراغ در راه باشد! آراددیتابیس
 
هنگام ایجاد آگهی بیلبورد بعدی خود چه نکات مهمی را باید در نظر بگیرید تا به اندازه این آگهی موفق شوید؟
طراحی خود را ساده و سرراست نگه دارید 
عبارت خود را تا حد امکان کوتاه و شیرین نگه دارید تا بینندگان بتوانند به سرعت اطلاعات مهم را ثبت کنند. همچنین، تصویری را بگنجانید که نشان دهنده محصولی است که می فروشید یا خدماتی را که ارائه می دهید. در این مورد، بیلبورد یک کتاب و یک عکس از نویسنده را نمایش می داد.
طنز را بگنجانید
کمی شوخ طبعی خیلی تاثیرگذار است... به خصوص در تبلیغات! بیشتر مردم تمایل دارند تبلیغات بیلبوردهایی را که دیده‌اند و حاوی نوعی محتوای کمدی است به خاطر بیاورند. این استراتژی تمایل به جذب احساسات انسانی دارد و باعث می شود که آنها تأثیر طولانی مدت و به یاد ماندنی داشته باشند. تبلیغات در خیابان ولیعصر تبریز
 
از محیط اطراف استفاده کنید
 
چه کسی فکرش را می‌کرد که روزی وجود یک تیر چراغ در جلوی یک بیلبورد، بحث شهر باشد؟ استفاده از محیط اطراف یک بیلبورد که در آن تبلیغ شما نمایش داده می شود، می تواند به شما کمک کند تا یک کمپین بازاریابی موثرتر ایجاد کنید. شما هرگز نمی دانید چه ایده (یا شی) خلاقانه ای ممکن است خود را ارائه دهد!

 

صفحه قبل 1 صفحه بعد