با پیشرفت فناوری های جدید هر از گاهی شاهد ورود ابزارهای جدید به محیط های تبلیغاتی هستیم که از جمله آنها ورود تلویزیون های بزرگ شهر یا بیلبورد های متحرک در این راستا می باشد. اجاره بیلبورد تبلیغاتی در صوفیان از انواع رویکردهایی هستند که ساخت بیلبوردها با آنها صورت می­گیرد. بیلبوردها به بخش بزرگی از زندگی ما تبدیل شدهاند. می شود به دلیلی که روزانه میلیون ها نفر یا شاید بیشتر، در این شبکه ها شروع به فعالیت می کنند و می توان، کسب و کارها را از این طریق به دیگران معرفی و تبلیغ کرد. دارد. تبلیغات آن آدرس می تواند آدرس یک سایت باشد، یک وبلاگ یا حتی یک صفحه در شبکه ی اجتماعی. در مقابل باد قابلیت ارتجاعی دارد و با وزش باد آسیبی به آن ها وارد نمی شود. کسانی که از بیلبورد استفاده میکنند بر این باورند که بیلبورد از دیگر رسانههای تبلیغاتی ارجحیت دارد و هیچ یک از رسانهها نمیتوانند جایگزین آن باشند و اینکه اگر روزی نتوانند با این رسانه تبلیغ کنند فروش خود را از دست میدهند. به پیشنهاد معاون محترم وزارت ورزش مقرر گردید پس از صدور و اخذ مصوبه هیات رییسه توسط جناب آقای بهاروند و با اعتمادسازی در خصوص پرداخت حقوق سازمان لیگ، مجوز تبلیغات محیطی از سوی سازمان لیگ برای باشگاه استقلال صادر شودشرکت های تبلیغاتی صوفیان

 

بیلبورد و تاثیر مستقیم آن بر درآمد و بقای کسب و کارها

مطابق آمار، حدود سه چهارم شهروندان آمریکایی، محصول یا خدمتی را که در بیلبورد تبلیغ شده بود به خاطر سپرده بودند. این معاونت با رویکرد حسن اجرای فعالیت های تبلیغاتی و فرهنگی در سطح شهر و مبتنی بر اهداف شهرداری شکل گرفت. نتایج تحقیـق آنان نشـان داد که ابزار تبلیغاتی استفاده شـده  تبلیغات در اصفهـان برای جذب گردشـگران بین المللی تأثیرگذار نبـوده اسـت و میتـوان از ٥ روش کتـاب راهنمـا، تبلیغـات اینترنتی ، تلویزیون ، بروشـور و روزنامه اسـتفاده کرد کـه میـزان تأثیـر این ابـزار برای مناطق ، جنسـیت ها، سـنین و تحصیلات مختلف متفاوت اسـت . یکی از پودرهای شوینده در دنیا برای تبلیغ قدرت محصولات خود از طراحی بیلبورد خاصی استفاده کرد. ما این مساله را به دو حوزه تقسیم بندی میکنیم، یکی حوزه کودک و یکی حوزه عمومی. با توجه به تعداد مسافران و رانندگان، این رسانه تبلیغاتی در جلب توجه مخاطبان هدف موثر است. در راستای تبلیغات محیطی و رسانه ای ابعد استرابورد جهت سفارش طراحی و چاپ بنری با طول 4 و عرض 3 متر می باشد پس از چاپ آن را بر روی استرابورد نصب کرده و در ارتفاع 6.5 متری از سطح زمین در معرض نمایش قرار خواهد گرفتمجری تبلیغات محیطی در صوفیان

اگر دو تابلو با اندازه یکسان یکی در ارتفاع ۲ متری و دیگری در ارتفاع۱۰ متری نصب گردد ، واضح است که تابلو با ارتفاع بلندتر کوچکتر دیده میشود. شما نه به این موضوع فکر کرده بودید و نه به دنبال چنین محصولی بودهاید اما حالا شد یکی از دغدغههای شما. اما قبل از هر اقدام بهتر است مشخص کنید که چه چیزی را میخواهید در معرض دید عموم مردم قرار دهید؟ به این ترتیب اگر به دنبال جذب مخاطبین متنوعتری هستید بهتر است چنین بیلبوردهایی را برای تبلیغات انتخاب نکنید، اما اگر افراد حاضر در این منطقه، در فهرست مشتریان هدفِ شما قرار دارند، این بیلبورد میتواند پیام تبلیغاتی شما را به بهترین نحو در معرض دید این افراد قرار دهد. قبل از اجاره تابلو تبلیغاتی و یا در واقع اجاره بیلبورد تبلیغاتی باید مباحث اصلی را در خصوص طراحی بیلبورد تبلیغاتی  تبلیغات در صوفیان

 دانست ضمن این که موارد دیگری از جمله پیداکردن بیلبوردهای تبلیغاتی ارزان و یا ترفندهای مهم اجاره بیلبورد های تبلیغاتی را باید دانست در این مطلب قبل از اینکه وارد بحث اجاره تبلیغات بیلبوردهای تبلیغاتی و یا ترفندهای آنها شویم این موضوع را بدانیم که امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست که گسترش نام کسب و کارها و اشاعه پیام های مختلف از جانب کسب و کارها تاثیر مستقیمی بر درآمد و بقای کسب و کارها دارد.منبع:

https://aradholding.com/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c%d8%a7%d9%86/